Kouluttajaksi

EFR ENSIAPUKOULUTTAJAKURSSI

Emercency First Response kouluttajakurssille voi osallistua kuka tahansa ensiavusta ja kouluttamisesta kiinnostunut henkilö. Pääsyvaatimuksena on 18 vuoden ikä ja aikaisempi ensiapukoulutus. Jos aikaisempi ensiapukoulutus ei ole voimassa, koulutamme sinulle ensin peruskurssin taidot kouluttajakurssin aluksi.

EFR kouluttajaksi ryhtyminen ei edellytä terveydenhuoltoalan pohjakoulutusta.

Tutkinto on kansainvälinen ja sillä voi työskennellä ensiapukouluttajana missäpäin maailmaa tahansa. Kurssit ovat sisällöltään samanlaisia joka puolella. Pieniä eroja standardeihin löytyy ja ne käydään läpi kouluttajakurssin aikana. EFR kouluttajana voit kouluttaa ensiapukursseja esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

  • Oppilaitoksissa
  • Työpaikoilla, joissa vaaditaan ensiapukoulutus henkilökunnalle
  • Teollisuudessa
  • Yhdistyksien omissa koulutuksissa