Kouluttajakurssin usein kysyttyä

USEIN KYSYTTYJÄ KYSYMYKSIÄ

1. Mitä kouluttajakurssi maksaa ja miten hinta muodostuu?

Kouluttajakurssin hinta tällä hetkellä on 1500 euroa/ henkilö. Hinnasta 350 euroa on materiaalimaksua, johon sisältyy alv 10 %. Loput 1150 euroa on kurssimaksua, johon sisältyy alv 24 %.

Kurssimateriaali sisältää: Instructor manuaalin, Primary ja Secondary care kirjan englanniksi ja suomeksi, CPR & AED kirjan englanniksi, Care for Children kirjan englanniksi,DVD kaikista edellä mainituista, EFR putkikassi, harjoittelupakkausen joka sisältääsideharsoa ja suojaimia sekämarkkinointimateriaalia. Lisäksi saat suomenkielisen materiaalin, joka on ladattavissa Dropbox -linkissä ennen kurssin alkua.

2. Minkälaisen kortin voin kirjoittaa kurssilaiselle ollessani EFR kouluttaja?

Kortti tilataan keskustoimistolta Englannista, jossa se painetaan. Kortti on kansainvälisesti hyväksytty ja sisältää tarvittavat tiedot englannin kielisenä.

Kortti on muovinen, luottokorttikokoinen kurssitodistus. Korttiin on painettu: osallistujan nimi, syntymäaika, kouluttajan nimi ja numero sekä koulutuskeskuksen nimi ja numero.

3. Vastaako järjestelmä toista kotimaista ensiapujärjestelmää?

EFR järjestelmässä on 5 eri kurssivaihtoehtoa aina 1 tunnin mittaisesta elvytyskoulutuksesta useiden päivien mittaisiin kokonaisuuksiin. Kurssien sisällöt jakautuvat kurssien kesken hiukan eri tavalla, mutta sisällön perusteella kurssit vastaavat täysin toisiaan. Kursseista saa todistuksena virallisen muovisen ensiapukortin. Tästä on saatavana vastaavuustaulukko.

4. Voinko kirjoittaa kouluttajakurssin jälkeen EA1 ja EA2 kortteja?

Et voi. EA1 ja EA2 ovat SPR-koulutusorganisaation rekisteröityjä tuotemerkkejä. Vastaavalla sisällöllä EFR kurssijärjestelmässä ovat Primary Care (CPR) ja Secondary Care (First aid) -nimiset kurssit. Sisällöt siis ovat pääpiirteittäin samat.

5. Onko EFR järjestelmä hyväksytty Suomessa?

Kyllä. EFR järjestelmä on hyväksytty kansainvälisen ILCOR toimielimen ja ERCn (European recuscitation council) toimesta ja on siis näin ollen hyväksytty koko maailmassa. Lisäksi useat suomalaiset viranomaiset ovat erikseen hyväksyneet kyseessä oleviakursseja, esimerkiksi Trafi.

6. Mikä pohjakoulutus tarvitaan kouluttajakurssille pääsemiseen?

Kouluttajakurssille ei vaadita terveydenhuoltoalan koulutusta. Opetus on materiaalipainotteista ja kouluttajan rooli kursseilla on käydä kurssilaisten kanssa yhdessä materiaalissa mainitut harjoitteet. Järjestelmä on rakennettu ”maallikoilta maallikoille” -ajatuksella. Aikaisempaa kokemusta/koulutusta ensiavusta suositellaan, mutta se ei ole välttämätöntä. Käymme vaadittavan peruskurssin yhdessä ennen varsinaisen kouluttajakurssin alkua. Opetuksen sisältö nojaa materiaaliin, jonka käyttöön kouluttajakurssilla annetaan hyvät eväät.

7. Miten kauan peruskurssin ja kouluttajakurssin todistukset ovat voimassa?

Peruskurssien osalta todistus on voimassa 24 kuukautta. Tämän jälkeen käydään lyhyt kertauskurssi, jolla kortti pysyy voimassa. Kertauskursseja voi käydä jatkossa rajoituksetta.

Kouluttajalisenssi pysyy voimassa maksettuasi lisenssimaksun vuosittain. Lisenssi lähtee ajatuksesta, että kouluttaja on velvoitettu itse ylläpitämään omaa osaamistaan jatko- /kertauskoulutuksella tai seuraamalla ”The Responder” verkkolehdessä julkaistuja uusia ohjeita. Kouluttajalisenssi ei edellytä kertauskurssia.

8. Kenelle EFR kouluttaja voin tarjota ensiapukursseja ja mihin hintaan?

EFR kurssien tarjoaminen on vapaata. Kursseille voivat osallistua minkä ikäiset ihmiset tahansa, kunhan kiinnostusta aiheeseen riittää. Kouluttajakurssilla keskustelemme kannattavasta hinnoittelusta ja markkinoinnista. Ohjeet ja neuvot eivät kuitenkaan velvoita mihinkään. Eli myös hinnoittelu on vapaata. EFR organisaatio ei peri ”veroa” kurssien järjestämisestä. Kuluja kouluttajalle tulee materiaali- ja kortitusmaksuista sekä vuotuisesta lisenssimaksusta, joka on suuruudeltaan n. 100 euroa vuodessa.

9. Miten EFR organisaatio valvoo koulutuksen laatua?

Englannin Bristolista käsin toimiva keskusorganisaatio lähettää kaikille kursseille osallistuneille kurssikyselyn, jossa tiedustellaan kurssin sisältöön liittyviä asioita. Kurssilaiset voivat kyselyssä ottaa kantaa kurssin sisältöön ja laatuun. Myös muut kouluttajat ovat velvollisia ilmoittamaan puutteista koulutuksen laadussa. Kouluttajille on tarjolla jatko- ja kertauskoulutusta suomen kielellä. Lisäksi ajankohtaiset asiat julkaistaan 4 kertaa vuodessa ilmestyvässä The Responder lehdessä. Kouluttajille on myös jatkuvasti saatavana puhelin/sähköpostitukea toimistoltamme Kuopiosta.

10. Mistä saan lisätietoja asiasta?

Tarkempia tietoja saat kansainväliseltä nettisivustolta www.emergencyfirstresponse.com. Lisäksi tietoja seuraavista saa pyytämällä toimistoltamme sähköpostilla:

Kurssisisällöt ja vertailu muiden koulutusorganisaatioiden kurssisisältöihin
Kurssin koulutusmateriaalin hinnasto
EFR esittely Powerpoint-esitys
Trafi kurssihyväksyntä 2014