Hätäensiapu

EFR KURSSIT

EFR kurssit sisältävät aikuisen, lapsen ja vauvan elvytyksen ja ensiaputaidot. Lisäksi sisältöön kuuluvat defibrillaattorin käyttö ja ensiapuhapen käyttötaidot.

EFR kurssit soveltuvat työpaikan ensiapukurssiksi ja mahdollistavat joustavalla toteutustavallaan eri kurssikokonaisuuksien opettamisen yhdessä tai erikseen. Myös työpaikalle laaditut erikoiskurssit ovat mahdollisia.

EFR kurssit rakentavat maallikkoauttajien itseluottamusta hätätilanteessa toiston ja yksinkertaistamisen kautta. Järjestemä tarjoaa seuraavia kurssikokonaisuuksia:

Emergency First Response Primary Care (Hätäensiapukurssi).

Emergency First Response Secondary Care (Ensiavun jatkotoimenpiteet kurssi).

Emergency First Response Care for Children course (Lasten ensiavun kurssi).

Emergency First Response CPR & AED course (Elvytyskurssi).

Emergency First Response ensiavun kertauskurssi