Kurssin kesto

EFR KURSSIEN KESTOAIKOJA

Kaikki EFR kurssit ovat suoritusperustaisia. Kurssin suorittaminen ei perustu aikaan, vaan kurssilaisten etenemiseen kurssilla. Kurssin kestoon vaikuttavat:

  1. Osallistujien määrä (maksimi 12 hlö / kouluttaja)
  2. Osallistujien aikaisempi osaaminen
  3. Kurssilaisten ja kouluttajien suhdeluku
  4. Kurssin eri toteutustapojen valinta (itseopiskelu)

Alla tyypillisiä kurssin kestoaikoja eri kurssisisällöillä:

Primary Care (hätäensiapu) – 6 – 8 tuntia
Secondary Care (ensiavun jatkotoimenpiteet) – 4 tuntia
Care for Children (lapsille suunnatun ensiavun kurssi) – 10 tuntia
Yhdistetty Primary Care/Secondary Careja Care for Children – 16 tuntia
Defibrillaattorin käyttökoulutus – 1 – 2 tuntia
CPR & AED elvytyskurssi – 4 tuntia

Kurssien sisältöjä ja kestoja voidaan muokata sopimaan asiakkaan erikoisvaatimuksiin.