Kurssin opetusmenetelmät

JOUSTAVA OPETUSMENETELMÄ

EFR kurssit tarjoavat joustavan vaihtoehdon ensiapukurssien käymiselle. Osallistujat hallitsevat tarvittavat taidot eri koulutusmenetelmien yhdistelmällä. Kurssilla käytetään itseopiskelua, kouluttajan vetämiä taitoharjoituksia ja aidontuntuisia skenaarioharjoituksia. Kouluttajat voivat myös lisätä tarvittavia taitoja kurssilaisten tarpeen mukaan.

Nykypäivän nopealla elämäntyylillä kurssille osallistujat nauttivat mahdollisuudesta opiskella osan kurssin sisällöstä itsenäisesti etukäteen. Tämä tarjoaa mahdollisuuden opiskella omassa rauhassa ja valmistautua kurssiin paremmin.

ITSEOPISKELUN HYÖTYJÄ EFR KURSSEILLA

Paremmin valmistautuneet kurssilaiset

  • Itseopiskelu mahdollistaa yksilöllisten oppimistyylien hyödyntämisen ja oppimisen omaan tahtiin. Tämä johtaa paremmin valmistautuneisiin kurssilaisiin ennen taitojen harjoittelua.
  • Koulutus perustuu tarpeelliseen toistoon varsinkin käytettäessä itseopiskelua, video-opetusta ja kouluttajan näyttämiä demonstraatioita.

Kurssin ajankäyttö tehostuu

  • Kurssilaiset pääsevät heti harjoittelemaan kouluttajan johdolla, kun teorialuentoja ei tarvita.
  • Kurssin lähiopetusaika lyhenee ja aikaa säästyy enemmän tärkeisiin skenaarioharjoitteisiin.

Muita mahdollisuuksia itseopiskelun lisäksi

  • Vaikka EFR kursseilla on hyvä itseopiskelumateriaali se ei tarkoita, että sitä olisi pakko käyttää. Kouluttaja voi myös opettaa teoriaopinnot luennolla. Kurssin aikataulu pitenee hiukan, mutta etukäteisopiskelua ei tarvita.
  • Kurssi painottuu käytännön harjoitteluun ja skenaarioharjoitteisiin. Pitkiä luento-osuuksia ei ole.