Lasten ensiavun kurssi

Care for children kurssi on suunnattu lapsille annettavaan ensiapuun. Kurssilla opetetaan antamaan henkeä pelastavaa ensiapua ja ensiavun jatkotoimenpiteitä 1-8 -vuotiaille lapsille ja lisäksi alle yhden vuoden ikäisille vauvoille.

Kurssiin sisältyvät hätäensiapu (Primary care) ja ensiavun jatkotoimenpiteet (Secondary care) kurssien harjoitukset suunnattuna lapsien auttamiseen. Tämä kurssi voidaan toteuttaa yhdessä Primary & Secondary care kurssin kanssa, jolloin kokonaisuus kestää noin 2 päivää (16 tuntia).

Kurssi sisältää seuraavat taidot:

 • Onnettomuuspaikantilannearvio ja suojainten käyttö
 • Ensiarviointi
 • Lapsen elvytys
 • AED laitteen käyttö lapsen elvytyksessä
 • Vauvan elvytys
 • Suuren verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Shokin hoito
 • Selkärankavamman ensiapu
 • Tukehtumaisillaan olevalapsi
 • Tukehtumaisillaan olevavauva
 • Vammojen arviointi
 • Sairauden arviointi
 • Sidokset ja haavat

Care for children kurssin syventävät lisäosat (voidaan sisällyttää osittain tai kokonaan kurssiin erikseen sovittaessa):

 • Allergiset reaktiot ja niiden hoito
 • Murskavammat
 • Palovammat
 • Kemikaalivammat ja niellyt kemikaalit
 • Ensiapupakkauksen sisältö ja rakentaminen
 • Tukehtumaisillaan olevavauva, lapsi
 • Hammasvammat
 • Silmävammat
 • Hukkuminen
 • Hengitystieinfektiot
 • Päävammat
 • Sähkövammat
 • Hypotermia, paleltumat
 • Lämpöhalvaus ja lämpöuupuminen
 • Diabetes
 • Kuumekouristukset
 • Astma
 • Myrkytykset
 • Myrkylliset puremat ja pistot
 • Lapsiin kohdistuva väkivalta ja hyväksikäyttö

Kurssin kesto on noin 10 tuntia ja itseopiskelu ennen kurssia noin 2 tuntia.

Kurssin suositushinta on 160 eur / hlö